Nhà máy công nghệ chính xác FuYu – Quang Châu Bắc Giang

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Màng KN Lemax 3mm PE – APP
Khối lượng: >7.040 m²

 

Related projects