Tập Đoàn Rạng Đông – Phan Thiết

Hạng mục: Tăng cứng sàn tầng hầm
Vật liệu: Lanko 243
Khối lượng: > 3.300 m²

 

Related projects